* Ügyfélszolgálat: 92/ 596-240 *           Üdvözlöm! Kérem lépjen be vagy regisztráljon új fiókot!


Vásárlási információk

Nyomtatás

 

Vásárlási és szállítási információk
Érvényes: 2014.10.13.-tól visszavonásig.
(nyomtatható, tárolható és előhívható)

 

ELASTIC Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft.
Rövidített cégneve: Elastic Kft.
Székhelye: H-8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 83., Magyarország
Cégjegyzékszáma: Zala Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg.20-09-060530
Adószáma: 10549692-2-20; közösségi adószáma: HU10549692 

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. 1132, Budapest Visegrádi utca 80/A iroda@tarhely.eu

 

Kapcsolattartási információk:

Elektronikus levelezési címe: ferenc.laszlo@elastickft.hu
Kapcsolattartó neve: László Ferenc
Telefonszáma: +36 92 596 240/119
Fax száma: +36 92 596 241

Személyes átvétel:
Cím: H-8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 83., Magyarország
Nyitvatartás: H-P: 8.00 - 17.00 (Szombat, Vasárnap: ZÁRVA)

Regisztráció:

Ha csak böngészni szeretne, web áruházunkban regisztráció nélkül is ismerkedhet termékeinkkel, árainkkal.

Vásárláshoz szükséges a regisztráció a számlázási és szállítási adatai tárolásához. Későbbi vásárlásai esetén már csak be kell jelentkeznie, és már vásárolhat is.

Az adatai módosítására a későbbiekben bármikor van lehetősége.

A regisztráció, a szerződéskötés és a kapcsolattartás lehetséges nyelve: kizárólag a magyar nyelv.

 

Termék keresése:

Ha a termék kategóriák között nem találja meg a keresett terméket, a fejlécben lévő keresőbe a terméket beírva is rákereshet.

 

Termék megrendelése:

Megrendelés csak abban az esetben jöhet létre, ha személyes azonosítójával és jelszavával belépett oldalunkra.

A kiválasztott árucikkeket a kosár jelre kattintva helyezheti a bevásárlókosarába, ennek tartalmát folyamatosan nyomon követheti „KOSÁR” linkre kattintva.

Miután a kívánt termékeket a kosarába tette, a rendelést a „pénztár” feliratra kattintva elindíthatja.

A következő lépésben meg kell adnia a számlázási és szállítási címet, szállítási módot, fizetési módot, majd az adatok ellenőrzése után jóvá kell hagynia a rendelését.

A beérkezett érvényes megrendeléséről 48 órán belül visszaigazoló e-mailt kap, amely tartalmazza a megrendelt termék adatait, a megrendelés számát és vételárát.
Ez még nem jelenti a megrendelés elfogadását. Ha a rendelését valamely okból nem tudjuk teljesíteni (pl. készlethiány), erről e-mailben kap értesítést.
Ha megrendelésével kapcsolatban mindent rendben találtunk, automatikusan teljesítjük azt, amelyről szintén e-mailben értesítjük és ezután a rendelés nem módosítható és vonható vissza. 

Ha bármely kérdés, probléma merül fel, kérjük keresse vevőszolgálatunkat a 92/596-240/119 telefonszámon (ügyfélfogadási idő: hétfőtől péntekig 8-17 óráig) vagy e-mailben a shop@elastickft.hu e-mail címen.

A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül és fizetési kötelezettséget von maga után, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, melyet a vevő külön kérésére emailben kiküldhet. 

 

Adatbeviteli hibák javítása:

Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

 

Vételár:

Az árucikkek mellett feltüntetett árak már tartalmazzák az általános forgalmi adót (áfát) de nem tartalmazzák a szállítás költségeit.

Az Elastic Kft Fenntartja a jogot, hogy az árakat bármikor módosítsa. Természetesen a visszaigazolt termékek esetében az ár már nem változik.

Web áruházunkban utánvétes fizetési módra van lehetőség, melyet az áru átvételekor kell a szállítónak átadni.

Amennyiben előre utalással szeretne fizetni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

A csomag átvétele:

A Trans-o-Flex a saját feltételei alapján szállítja ki a csomagot.

Reklamáció:

Kérjük, a csomag átvételekor szíveskedjen azt megvizsgálni, és sérülés esetén vetessen fel a futárral jegyzőkönyvet.

 

Panaszkezelés rendje:

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a shop@elastickft.hu e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. 
 
Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

Békéltető testület:

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.  

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefon: (92) 550-514
Fax: (92) 550-525
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu;

 

Elállás joga:

 
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
 
Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 
Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
 
Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
 
A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:
 
- a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
- olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
- olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
- hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
- nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
- lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
- a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
 
Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.
 
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen  többletköltség nem terheli. Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.
 
Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
 
Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.
 
A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
 
Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.
 
A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.
 
A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 
Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését átvételtől számított 14 napon belül megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.
 
Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.
 
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el. 
 
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
 
Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
 
Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.
 
Az elállási formanyomtatvány elérhető itt.
 

Garancia:

A termék(ek) szállítási költsége a vevőt terheli. Amennyiben a kézhez vett termék nem egyezik meg a megrendelt, illetve a honlapon feltüntetett termékkel, a visszaküldés költsége vissza lesz térítve a vevőnek. A visszaküldés postai vagy más csomagküldő szolgáltató útján lehetséges. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a 151/2003. (IX. 22.) korm. rendeletben, a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben és a 72/2005. (IV. 21.) korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

 A vevőnek jogában áll reklamálni, ha hibás a termék. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze kifogását Web áruházunk felé.

Kellékszavatosság:

Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

 
Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

 
Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

 
Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 
Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 
Termékszavatosság:
 

Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

 
Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 

Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

 
Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

 
Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 
Jótállás:
 

Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

 
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet  alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.
 

Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

 
A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

 
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.
 

Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 

A szavatossági igény esetén történő eljárás

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el. 

A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával). 

A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. 

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. 

Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót. 

A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. 

A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze

 

 Felelősség kizárása:

Az Elastic Kft semminemű felelősséget nem vállal a megkötött szerződés be nem tartása esetén, a magyar jogszabályokban feltüntetett esetekben, továbbá a Vevő hibájából illetve előre nem látható és ki nem küszöbölhető harmadik személy által okozott szerződésszegés esetében.

Továbbá nem vállal felelősséget a Honlapon árult termékek nem rendeltetésszerű használatából kifolyó kárért. Áruházunkban történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak elfogadását és ismeretét, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Cégünk nem felelős semmilyen kárért, amely áruházunkhoz való csatlakozás miatt következett be, továbbá az alábbiakban felsorolt pontokban:

Személyes adatok védelme:
 

Bizonyos információk, adatok elengedhetetlenek a rendelés felvételéhez, a vásárlás teljesítéséhez, a számlakiállításhoz. Nélkülük a rendelés érvénytelennek minősül. A honlap használatával Ön teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok hitelesek és a valóságnak megfelelnek. Hamis, a valóságnak nem megfelelő adatok megadásával Ön a vásárlási feltételeknek ellentmond, ezért ez az Á.V.F. megszegésének minősül. Cégünk az ön által megadott adatok valóságtartamát bármikor vizsgálhatja.

Az Ön által megadott adatokat és információkat az Elastic Kft.-nek jogában áll informatikai úton feldolgozni. Az Ön által megadott adatokhoz állandó hozzáférhetőségi és helyreigazítási joga van, az aktuális európai és nemzeti jogszabályoknak megfelelően.

Az Elastic Kft.-től bármikor kérhet információt az Ön által megadott adatok bármelyikéről és kérheti az adatok megváltoztatását is.

Az Elastic Kft. az érdeklődőknek promóciós e-maileket küldhet, melyben újdonságokról, kiárusításokról, jó üzletekről értesíti klienseit. Kérheti, hogy cégünk ne küldjön Önnek több e-mailt.

Az Elastic Kft. az egyedüli jogosult az Önre vonatkozó információknak a kezelésére, és mint ezen weboldal üzemeltetője üzleti tevékenysége során tudomására jutott üzleti és személyes adatokat szigorúan bizalmasan kezeli.

Cégünk az általunk kezelt adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében, üzleti tevékenységünk körében használja fel. Adatokat harmadik személy részére nem továbbítunk, és nem szolgáltatunk ki, a jogosult írásbeli hozzájárulásával sem.

Az adatkezelés, adatfeldolgozás során maradéktalanul betartjuk a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvény rendelkezéseit és elfogadjuk, betartjuk a webáruházak általánosan elfogadott magatartási kódexét.

Hírlevél:

Az Elastic Kft híreiről, akcióiról rendszeresen tájékoztatjuk ügyfeleinket. Ön egy kattintással feliratkozhat a főoldalon a hírlevelünkre, csupán az e-mail cím és a név megadásával.

 

Bármely egyéb kérdés esetén kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, a shop@elastickft.hu email címen, vagy a 92/596-240/119 telefonszámon!

 


Az akció a készlet erejéig ill. visszavonásig érvényes!
A feltüntetett árak bruttó, 27% áfával növelt árak, melyek a szállítás költségét NEM tartalmazzák.
A feltüntetett árak, képek, leírások tájékoztató jellegűek, az esetleges pontatlanságokért nem vállalunk felelősséget.